Điện thoại Samsung Galaxy Đơn vị: Ngàn đồng J2 Core 1600 J4 Core 2000 J4 2018 2200 J4+ 2600 J6+ 3200 Apple iPhone 6s 32GB 6000 6s Plus 32GB 8000 7 32GB 10000 7 Plus 32GB 12000 8 64GB 13000 Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A 7″ 2016 2700 E 3200 A 8.0 2017 […]